Sand och bottenmaterial till fåglar

Fågelsand och andra bottenmaterial, t.ex spån och flis från bla chipsi.