Utställningskoppel

När du ställer ut din hund skall man ha ett så tunt och kort koppel som möjligt.