Burgaller / Frontgaller till fågelbur.

Burgaller frontgaller fågelbur

Frontgaller till burar

Med frontgaller bygger du enkelt din egna fågelbur. Häckfack eller avelsbur beroende på ändamål.
Finns många olika typer av storlek med foderluckor och luckor för holk eller bo.

Nedan hittar du förklaringar till beteckningarna på de olika burgallren.

IF = Utfodring insida
UF = Utfodring utsida
UF NK = Utsida + lucka för holk
IF NK = Insida + lucka för holk