Elite duvfoder från beyers

Obs! kontakta för pris/offert vid större volymer och avhämtning

BEYERS ELITE

BEYERS erbjuder ett unikt sortiment blandningar, vilka enzymer har tillsatts, 
med Elite Enzymix-blandningarna.

Dessa enzymer är 100% naturliga och helt smaklösa och luktfria. 
Enzymerna aktiveras inte förrän efter maten har intagits 
och i tarmen säkerställer att cellens väggar bryts ner snabbare.
Detta gör att duvorna kan absorbera näringsämnena snabbare och effektivare.

Tredubbel effekt! : • Duvan får märkbart mer energi från maten. • Den förbättrade matsmältningen resulterar i synligt mindre och torrare avföring • smältbarheten avproteiner och råfiber är märkbart högre jämfört med traditionella blandningar.
Inom Enzymix-sortimentet kan vi skilja mellan grundläggande blandningar och premiumblandningar, 
naturligtvis alltid med de tillsatta enzymerna.
Premieblandningarna inom Enzymix-serien är igenkännliga genom tillägget "Modern System".